10 trädgårdsväxter som är giftiga!

StyleRoom

Skrivet av SE

Publicerat för sen · 2449 besök

Vackra men även förrädiskt farliga. De giftiga växterna kan finnas i vilken trädgård som helst. Har du koll på vilka det är? Här är listan på 10 giftiga växter du bör ha koll på och som klassas som "Mycket giftiga" av Giftinformationscentralen!

Bolmört

Image title


Symtom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer


Änglatrumpet

Image title

Symtom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Fingerborgsblomma

Image title

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Klänglilja

Image title

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Nerium

Image title

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Illamående, kräkningar, trötthet och hjärtrytmrubbningar.

Ricin

Image title

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Kräkningar, magsmärtor och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även njur- och allmänpåverkan senare i förloppet

Spikklubba

Image title

Symtom: Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer. I allvarliga fall eventuellt även medvetslöshet och kramper.

Stormhatt

Image title

Symtom: Kan komma plötsligt, inom en timme, med brännande känsla i mun och svalg, kräkningar, diarré, salivavsöndring, kallsvettighet, myrkrypningar, synstörningar, hjärtrytmrubbningar, kramper och andningsförlamning.

Tidlösa

Image title

Symtom: Kan komma efter flera timmar. Magsmärtor, kräkningar och diarré, som kan bli kraftiga och ihållande och leda till vätskeförlust. I allvarliga fall eventuellt även feber, cirkulations-, andnings- och njurpåverkan senare i förloppet.

Odört

Image title

Symtom: Kan komma plötsligt med salivavsöndring, kräkningar och törst. I allvarliga fall även tal- och sväljsvårigheter samt tilltagande muskelpåverkan.

Du kan läsa mer på Giftinformationscentralens hemsida.

Image title

Image title

Kommentarer

Fler inspirerande inlägg

Visa fler utvalda inlägg