fasadbyte (36 album)

Före
Efter
räcke,altaner,new england
fasad,svart,entre,bro,utemiljö
Före
Efter
Före
fasadrenovering av gult trähus
Efter
Vitt hus i new england stil med veranda/altan
Före
eternit,renoveringsobjekt
Efter
Före
fasadbyte
Efter
lantligt,entre,pardörrar,dubbeldörrar,plåttak
altanräcke,broräcke
fasad,fasad renovering,takbyte,farstukvist,farstu
fasadbyte,fönster,tak
fasad,falu rödfärg
fasadrenovering,fasadbyte
entre,ljusslinga,betong krukor
Före
Efter
fasad,demidekk,måla,målahus,pinterest
fasadbyte
ny vit panel,ny fasad,ny träfasad,nya fönster
huset

Sida: