handverk (2 album)

sten,natur,stenar,tavla,tavlor
ljus,lykta