origamilampa (1 album)

moth,grått,grått sovrum,origamilampa,snowpuppe