stenkant (11 album)

trädgård
Före
Efter
gatsten,stenkant,rabattkant,uppstammad syren
stenkant,tumlad marksten,trädgård
stenkant,kantsten,byasten
vattenblänk,fågelbad,cementering,stenar,blommrabatt
Före
Efter