stenkant (12 bilder)

trädgård
gatsten,stenkant,rabattkant,uppstammad syren
stenkant,tumlad marksten,trädgård
perennrabatt
trädgård,stenkant,stenrabatt
vattenblänk,fågelbad,cementering,stenar,blommrabatt
stenkant,kantsten,byasten