När din kontorskonstruktion och -inredning faller mellan stolarna

StefanBerg

Skrivet av SE

Publicerat för sen


Det aktivitetsbaserade kontoret påverkar de kommande dagarnas yrkesmiljö. Ändå bygger alltför många branscher dåligt genomtänkta flexkontor som inte balanserar och stödjer de anställdas aktiviteter. Trots detta finns det olika fall bland kontorsutrymmen, som Coworking Stockholm, som är ett bra exempel på aktivitetsbaserat kontor.


Alla vi som arbetar mer med huvudet än med händerna har två dominerande behov: behovet av olika former av samarbete och behovet av att arbeta ensam. För flera personer är balansen 50-50, men för andra personer som genererar mer kan balansen vara 20 samarbete och 80 ensamarbete.


Problemet med flera illa tänkta enorma utrymmen är att de är tänkta att upprätthålla båda aktiviteterna samtidigt, på samma område och upprepade gånger utan några extra faciliteter. Det är först när vi börjar fokusera på var de anställda befinner sig och vad de gör under sina arbetsdagar som vi kan börja konstruera våra kontorskvadratmeter med rätt faciliteter.


Lene Becker, expert på arbetsplatskonstruktion och vd för LAIKA Room Design, hjälper industrier att klargöra, bygga och inreda sina kontorsutrymmen och yrkesmiljöer.


Hon anser att företagen inte ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt sina anställdas faktiska arbetsdag och kontorskrav när de bygger nya fräscha och normalt aktivitetsbaserade miljöer.


Aktivitetsbaserad design


Anställda arbetar ofta i individuella cykler, vilket också innebär att deras behov av samarbete och koncentration i enorma öppna kontorslandskap är osynkroniserade under hela dagen.


"När ett företag börjar gå över till aktivitetsbaserat arbete är det nödvändigt att sammanföra kvantitativa och kvalitativa databaser om hur organisationen utnyttjar sina befintliga lokaler", säger Lene Becker.


Om vi fokuserar på innehållet i vår arbetsdag under en kortare tid kommer vi att märka de olika typer av aktiviteter som belastar vår kalender och dessutom hur tungt dessa väger mot varandra.


Vi känner redan till tekniken från näringsparadigmet, som enligt tanken är att vi genom att registrera vårt måltidsintag gör oss en överblick över vad vi stoppar i munnen. Men till skillnad från vissa koststrategier handlar aktivitetsbaserat arbete inte om att bli av med de "tomma mellanmålskalendrarna", utan om att få ut de allra flesta av dem. 


Olika typer av utrymmen


Aktivitetsbaserad konstruktion av arbetsutrymmen och golvmetoder har nu blivit ett måste när företag av alla storlekar och branscher söker för att införa nya arbetsutrymmen eller uppdatera sina redan befintliga.


Kontorskonstruktionen bör förmedla vad vår hjärna kräver och dessutom göra det enkelt och intuitivt för oss att söka efter lösningar i vår miljö.


"Homebase" i avgränsade zoner som gör det uppenbart om kontorsarbetaren är lugn eller pratar, lansera samlingsutrymmen för avslappnade möten, involverande samlingsområden för brainstorming, väldesignade samlingsrum för de mer omfattande presentationerna och lugna zoner för att vara ostörd.


Variation och välbefinnande


En nyfikenhet på beteendet och utrymmet under den nya arbetsdagen är önskvärd och avgörande för vår arbetstillfredsställelse. Både som individer och som organisation, över det finns mycket att vinna på ett öppensinnat framfart till vårt arbete och vad vi behöver som grupp för att trivas:


Gemenskap, samarbete, lek, lugn och effektivitet - det är egenskaper som hör till en väl utformad, aktivitetsbaserad arbetsmiljö med en palett av utrymmen som passar alla våra olika dagliga aktiviteter och behov.


Eftersom vi människor naturligt söker efter variation har våra hjärnor ett oavbrutet behov av olika typer av aktiviteter för att bevara kraften under en arbetsdag och för att generera optimalt.


Detta ställer höga krav på företagens aktivitetsbaserade konstruktion eftersom de måste se till att de olika lokalerna kan förmedla och motsvara de olika dagliga behoven hos de anställda.
Kommentarer

Fler inspirerande inlägg

Visa fler utvalda inlägg