Master bedroom....

sleepingbeauty

Skrivet av SE

Publicerat för sen
sovrum
Detta rum var inklett i tretex träfiberplattor med betongsprutad halm som isolering runt om. Det var fascinerande att se hur de borrat hål och pluggat med trä plugg i väggarna för att kunna fästa reglarna i väggen..
När vi öppnade väggarna såg vi att huset satt sig, förmodligen för länge sedan. Vi kunde se rakt igenom väggarna i hörnet. 5 cm skiljer i höjd från ena sidan till den andra.

Bottenplatta saknas. Det är 2 cm cement lagd direkt som utjämning på stenmassor/sprängsten. På detta var det uppreglad råspontgolv med sågspån och gamla tidningar från 44 som isolering. På det linoleumgolv ochsedan yterligare ett par lager för att sluta med en gul heltäckningsmatta.... Nu ska det vi gjuta cementstabilicerad leka, sedan värmegolv för att avsluta med ytskikt och sedan en parkett. Kommer bli skillnad.....

Kommentarer

Fler inspirerande inlägg

Visa fler utvalda inlägg